Menú

ies: PRESENTACIÓ


Visita les nostres instal·lacions...
(FES CLIC per augmentar)
...


1.- EL NOSTRE INSTITUT ÉS UN CENTRE:

  • D’ensenyament en VALENCIÀ.
  • Ubicat a GUADASSUAR, a la Ribera Alta, dins de la Comunitat Valenciana. On el sector agrícola està donant pas a una, cada vegada més important, activitat industrial i de servicis.
  • On l’objectiu principal serà el d’intentar EDUCAR tant en l’aspecte acadèmic com en l’ètic i/o moral, de manera que els nostres alumnes tinguen les ferramentes necessàries per a desenvolupar-se professionalment i humanament com vertaderes persones.
  • OBERT i PARTICIPATIU, de manera que tots els estaments de la comunitat educativa puguen aportar idees i arguments que milloren la qualitat del nostre centre.
2.- NIVELLS EDUCATIUS

  • Primer, segon, tercer i quart d'ESO.
  • Primer i segon de Batxillerat.
  • Cicle Formatiu Grau Mitjà: Conducció d'activitats fisicoesportives al medi natural.

3.- ALUMNES I PROFESSORS

  • Nombre d'alumnes: 268.
  • Nombre de professors: 38.

6.- CALENDARI ESCOLAR


/* Moure a Organització >> Calendari */

7.- AVALUACIONS ORDINÀRIES I EXTRAORDINÀRIES DE PENDENTS

/* Moure a Organització >> Calendari */
 
Es recorda a tot l’alumnat del centre que haja promocionat amb assignatures pendents de cursos anteriors, que ha de ficar-se en contacte amb el professorat corresponent per conéixer els criteris d’avaluació. Per a les recuperacions consistents en l’entrega d’un treball, es fiquen les dates següents per a totes les assignatures. En el cas de no presentar-los en cap de les tres dates previstes, s’entendrà que l’alumne/a ha renunciat i continuarà amb l’assignatura suspesa.
Primera oportunitat dilluns 7 de gener 2014.
Segona oportunitat 2n Batxillerat dilluns 5 de maig amb pendents de primer.
Segona oportunitat dilluns 9 de juny 2014.
Tercera oportunitat dia i hora de la prova extraordinaria de l'assignatura corresponent.


8.- LLIURAMENT DE BUTLLETINSPodem establir la següent programació (orientativa):


                                                  LLIURAMENT DE NOTES


AVALUACIÓ INICIAL              A la reunió d'inici de curs


PRIMERA AVALUACIÓ                    20 de desembre


SEGONA AVALUACIÓ                     28 de març


TERCERA AVALUACIÓ                   23 de juny


TERCERA AVALUACIÓ      2n BATXILLERAT      29 de maig