Menú

ies: EQUIP DIRECTIU


DIRECTOR
Oreto Trescolí Bordes
CAP d'ESTUDIS
Vero Ortega Llopis
SECRETARIA
Eli Lluch Girbés
 
1r ESO A
Amparo Canós Puerto
1r ESO B
Leandro Garrigós
2n ESO A
 Javier Rosa
2n ESO B
Eva Hidalgo Monzó
3r ESO A
Elena Vidal Vila
3r ESO B
Inmaculada Piñol Peruga
4t ESO A
Jaume Tuset
4t ESO B
 Rafa Oriola
1r BAT 
Alfred Morell
2n BAT
Sara Esteve
CICLE FORMATIU
Marcos Fontana

Funcions de l'Equip Directiu:
  • Vetlar pel bon funcionament del Centre.
  • Estudiar i presentar al Claustre de Professors i al Consell Escolar propostes per tal de facilitar i fomentar la participació de tota la comunitat educativa en la vida del Centre.
  •  Promoure procediments d'avaluació de les diferents activitats i col·laborar en les avaluacions externes del Centre.
  • Proposar a la comunitat educativa actuacions de caràcter preventiu que afavorisquen les relacions entre els diferents colectius que la integren i que milloren la convivència a l'institut.
  • Adoptar les mesures necessàries per a l'execució coordinada de les decisions del Consell Escolar i del Claustre de Professors a l'àmbit de les seues competències.
  • Establir els criteris per a l'elaboració del projecte de pressupost.
  • Coordinar l'elaboració del Projecte de Centre, del Pla Anual de Centre i de la Memòria Final de Curs.
  • Elaborar la proposta de Reglament d'Organització i Funcionament.
  • Col·laborar amb l'Administració Educativa en aquells órgans de participació que, a tals efectes, s'establisquen. Els órgans unipersonals de govern constitueixen l'Equip Directiu de l'Institut i treballaran de forma coordinada en la execució de les seves funcions.

Cap comentari:

DEIXA'NS EL TEU COMENTARI

Recorda que per millorar el teu IES GUADASSUAR cal donar detalls de la teua proposta, per a què quan llegim el teu comentari entenem perfectament el que ens estàs demanant. Moltes gràcies per la teua col·laboració.