Menú

estudis: CICLE FORMATIUPROVES D'ACCÉS AL CICLE FORMATIU GRAU MITJÀ 2014
                                


CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ: Conducció d’activitats fisicoesportives en el medi natural (RD 2049/95, BOE 14-02-96).

El cicle està format pels següents mòduls :


MÒDULS

PRIMER
SEGON

1. DESPLAÇAMENT, ESTADA I SEGURETAT EN EL MEDI TERRESTRE
7

2. CONDUCCIÓ DE GRUPS EN BICICLETA
5


3. CONDUCCIÓ DE GRUPS A CAVALL I ATENCIÓ BÀSICA DELS EQUINS
7

4. ADMINISTRACIÓ, GESTIÓ I COMERCIALITZACIÓ EN L’EMPRESA MENUDA
2

5. FUNDAMENTS BIOLÒGICS, SALUT I PRIMERS AUXILIS
3


6. ACTIVITATS FÍSIQUES PER A PERSONES QUE TINGUEN DISCAPACITATS
2

7. DINÀMICA DE GRUPS
2


8. FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL
2


9. FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL


TOTAL HORES:
30 hores setmanals
440 hores al llarg del curs

El primer curs consta de 30 hores setmanals.

El segon curs consta de 440 hores de Formació en Centres de Treball.

Els llocs de treball que es poden exercir  amb el cicle aprovat són:

Acompanyador de muntanya.
Guia de turisme eqüestre.
Guia d’itineraris amb bicicleta.
Coordinador d’activitats de conducció/guiatge en empreses turístiques o entitats públiques o privades d’activitats en la naturalesa.
Promotor d’activitats de conducció/guiatge en clubs o associacions.