Menú

estudis: BATXILLER


PLA D’ESTUDIS DELS BATXILLERATS

Primer de Batxillerat   (LOE)


MATÈRIES COMUNES

HORES
CASTELLÀ: LLENGUA I LITERATURA I   *
3
VALENCIÀ: LLENGUA I LITERATURA I   *
3
LLENGUA ESTRANGERA I: ANGLÉS   *
3
FILOSOFIA I CIUTADANIA   *
2
CIÈNCIES PER AL MÓN CONTEMPORANI   *
2
EDUCACIÓ FÍSICA   *
2
TUTORIA   *
1
RELIGIÓ / ATENCIÓ EDUCATIVA   *
2

MATÈRIES DE MODALITAT
Es trien tres matèries de 4 hores entre:
12
MODALITAT DE CIÈNCIES I TECNOLOGIA:

MATEMÀTIQUES I

FÍSICA I QUÍMICA

BIOLOGIA I GEOLOGIA

DIBUIX TÈCNIC I


MODALITAT D’HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS:

HISTÒRIA DEL MÓN CONTEMPORANI

LLATÍ I

MATEMÀTIQUES APLICADES A LES CIÈNCIES SOCIALS I

ECONOMIA
GREC I

MATÈRIES OPTATIVES
Es tria una matèria de 4 hores entre:
4
SEGONA LLENGUA ESTRANGERA I: FRANCÉS

TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ 

TOTAL HORES
34


*MATÈRIES IMPARTIDES EN EL NOSTRE CENTRE DURANT EL CURS 2012/2013.

Segon de Batxillerat  (LOE)


MATÈRIES COMUNES

HORES
CASTELLÀ: LLENGUA I LITERATURA II  *
3
VALENCIÀ: LLENGUA I LITERATURA II   *
3
LLENGUA ESTRANGERA II : ANGLÉS   *
3
HISTÒRIA D’ESPANYA  *
3
HISTÒRIA  DE LA FILOSOFIA *
3
TUTORIA   *
1

MATÈRIES DE MODALITAT
Es trien tres o quatre matèries de 4 hores entre:
12
MODALITAT DE CIÈNCIES I TECNOLOGIA:

MATEMÀTIQUES II

FÍSICA

QUÍMICA

BIOLOGIA

DIBUIX TÈCNIC IIMODALITAT D’HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS:

LLATÍ II

HISTÒRIA DE L’ART

GEOGRAFIA

LITERATURA UNIVERSAL

MATEMÀTIQUES APLICADES A LES CIÈNCIES SOCIALS II

GREC II
ECONOMIA DE L’EMPRESA


MATÈRIES OPTATIVES
Es tria una matèria de 4 hores entre:
4


TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ II

EDUCACIÓ FÍSICO-ESPORTIVA I SALUT
TOTAL HORES
32MATÈRIES IMPARTIDES EN EL NOSTRE CENTRE DURANT EL CURS 2012/2013